Obrázek

Weber.bat beton zrno az 10mm - 25kg

Kód zboží: S12807

Cena 103 Kč

Popis produktu

BAREVNÉ ODSTÍNY Vyrábí se v šedé barvě. DEFINICE VÝROBKU Jednosložková suchá betonová směs na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Maximální velikost zrna 10 mm. ČÍSLO VÝROBKU BP 440 SPOTŘEBA 18–21 kg/cm/m2 POUŽITÍ Ke spolehlivému vyrovnání podkladů v interiéru i exteriéru. Míchá se pouze s čistou vodou. Není určen jako konečná povrchová úprava. K vyrovnání stabilních vrstev, k použití jako podkladní vrstva pod konečnou povrchovou úpravu (hydroizolační cementové stěrky, dlažby). Slouží hlavně k vytvoření ztužujících ŽB věnců a výplňový beton určený do tvarovek a k vytvoření betonových mazanin na zhutněném podkladu. APLIKACE Po promíchání (dokonalá homogenizace) je doba aplikace vlastní hmoty pouze 60 minut. Aplikovanou hmotu upravíme dřevěným nebo nerezovým hladítkem. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO PODKLAD Suchý, pevný, beze změn, nosný, zbavený všech volně oddělitelných částic (jako např. prach), oleje, mastnoty apod. Doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem. Na zhutněném podloží minimální tl. 100 mm. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ Teplota podkladu a vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu. NÁŘADÍ Dřevěné nebo ocelové, případně novodurové hladítko, spirálové míchadlo, nádoba na míchání, vrtačka případně stavební míchačka. ČIŠTĚNÍ Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.